Bao giờ Trung Cộng sụp đổ? (Đoàn Bảo Châu)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 357

”...Tôi hy vọng biết bao là mình sai và Trung Cộng sẽ sụp đổ nhưng ta cần nhìn vào thực tế để hành động hợp lý. Hơn bao giờ hết, tôi thấy buồn bởi con người Việt Nam sau bao cuộc chiến đã trở thành một giống loài an phận, ích kỉ và khôn lỏi...”

Read more
Người ra đi đầu không ngoảnh lại (Người Buông Gió)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 357

”...Mỗi ngày bạn đưa con bạn đi đến trường trong làn không khí mù mờ của các loại khí thải độc hại, bạn có thể tự lừa dối mình, nhưng đừng nói với con mình đó chỉ là sương mù của tự nhiên. Nói với con mình như thế, bạn cũng trở thành kẻ dối trá...”

Read more