Về lối sống của người Miền Nam trước 1975 ảnh hưởng của sau 1975 (Hoàng Hưng)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 630

‘…nhìn một cách tổng thể, toàn bộ đời sống miền Nam, trong đó có đời sống văn hoá, văn học, trong 45 năm qua đã dần dần “giải phóng” người dân miền Bắc khỏi cái nhà tù lớn trong đó con người bị buộc phải giả tạo, “gồng mình” hoặc bị mê hoặc mà mù quáng tuân phục trong thời chiến và theo “định hướng XHCN”…’

Read more
luận chỉ thị - Vụ án Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh (Người Buôn Gió)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 518

…Pháp luật dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc thật tuỳ tiện, lợi dụng việc khống chế được truyền thông, Phúc cho tay chân tô vẽ và tạo dư luận ủng hộ việc chống tham nhũng của mình, nhằm triệt hạ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh, qua đó che giấu âm mưu cho sân sau cướp bóc tài sản của người khác…

Read more
Trò đùa tài sản ngoạn mục (Phạm Trần)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 364

‘…Chưa hề có việc tài sản của những người bị coi là kê khai không trung thực được đụng đến. Những khối tài sản “sừng sững” mà dường như pháp luật đang bất lực đứng nhìn”…’

Read more
Hậu covid-19: hội để không mất hội (Chu Hảo)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 540

“Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì dân tộc đó sẽ lãnh đủ cả hai thứ : cả chiến tranh và sự nhục nhã.” Mọi tín hiệu từ nhiều phía cho thấy đây là thời điểm thoát Trung thuận lợi nhất, chỉ cần thóat khỏi nỗi sợ hãi thôi…’

Read more