Tiễn bạn (Trọng đạt)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 197

‘…tôi tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi và chán chường vô tả, thực không bút mực nào mà tả cho siết nỗi lòng của tôi khi ấy. Tại ly hương chăng? Tại cuộc đời đã đến lúc xế chiều? Hay tại những nỗi giá lạnh vô hình của giây phút thiêng liêng sinh ly tử biệt?...’

Read more
Việt Nam, một Romania trong chiến tranh lạnh II? (Trần Trung Đạo)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 156

‘…Các nhóm xã hội dân sự, các đoàn thể văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật khác nhau về phương pháp đấu tranh nhưng nếu có một mục đích tối hậu chung nhằm giới hạn bộ máy cầm quyền của đảng CSVN thì trước sau gì họ cũng sẽ gặp nhau…’

Read more
Mỗi người dân Việt Nam một nạn nhân nhưng cũng một giải pháp cho vấn nạn bụi mịn ô nhiêm không khí (Nguyễn Anh Tuấn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 135

‘…Một chính quyền do dân thực sự bầu lên, trên cơ sở đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, sẽ chống tham nhũng hiệu quả. Từ đó cơ quan chức năng sẽ buộc phải làm việc thực sự để ngăn chặn các hành vi cố tình gây ô nhiễm để trục lợi…’

Read more