Phản khách vi chủ (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 170

”...Trong vấn đề này, chỉ cần chỉnh lại ý nghĩa chuyến đi của bà Ngân thì liền có một bức tranh hiện ra. Bức tranh ấy nó đã mô tả rằng, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại lý của ĐCS Trung Quốc tại Hà Nội...”

Read more
Tương lai nào cho chúng ta? (Đỗ Cao Cường)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 132

”...tôi sợ rằng với thực trạng môi trường cũng như mô hình quản lý nhà nước theo kiểu cảm tính hiện nay, rất nhiều đứa trẻ sẽ không còn cơ hội đón bình minh trên đất nước, tôi sợ rằng ngày chúng sinh ra cũng là ngày chúng lìa đời...”

Read more
Đừng đỗ hết lỗi cho giới trẻ! (Mạnh Kim)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 159

”...Thay vì “nguyền rủa” giới trẻ và chỉ trích sự “vô ý thức và vô trách nhiệm” của họ, “người lớn” có lẽ nên nhận lãnh một phần trách nhiệm. Giới trẻ là nạn nhân của chế độ nhưng để chế độ nhấn chìm và làm đen kịt nhận thức giới trẻ thì đó là lỗi của “người lớn”...”

Read more
Hai người bán sách (Người Buôn Gió)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 363

”...Chẳng biết bây giờ hai vợ chồng bán sách cũ ấy có còn quanh quẩn vỉa hè mạn Hoàng Quốc Việt, Xuân Thuỷ, Mỹ Đình không. Tôi viết câu chuyện cũ này, mong bạn nào quanh đó thấy họ, xin giúp tôi liên lạc với họ...”

Read more
Thời chó má & Thằng chó đẻ (Tưởng Năng Tiến)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 219

“Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy.” Vâng tôi tin “như thế” chứ. Chả những thế, tôi còn trộm nghĩ thêm rằng chính vì học theo gương của một Thằng Chó Đẻ nên đất nước mới phải trải qua cái Thời Chó Má thế này.

Read more