Thiền Nhất Hạnh ai ? (Phạm Cố Quốc)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 572

”...Thiền sư Nhất Hạnh là một tu sĩ Phật giáo mà không làm được chuyện đó! Ngược lại, Thiền sư đã vọng ngữ, bóp méo lịch sử, đưa ra những dữ kiện sai lạc nhằm vu cáo quân lực chính nghĩa Cộng hòa, làm lợi cho Cộng sản, trong lúc mà phong trào tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo đang lên cao...”

Read more
Ơn an lành (Người Buôn Gió)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 387

”...Ơn trời cao, cái tiệm đấy ngay tháng đầu tiên trừ mọi chi phí và tiền lương hai vợ chồng anh, nó dư ra chút ít. Từ đó đến nay chưa tháng nào bị lỗ cả. Hiện giờ anh chồng đang thực hiện ý tưởng mở thêm những cơ sở khác, mọi thứ khá thuận lợi...”

Read more
Việt Nam cần một cuộc cách mạng? (Nguyễn Quang Duy)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 200

”...Về nội trị, nỗi lo ngại lớn nhất mà giới cầm quyền Hà Nội thường xuyên công khai biểu lộ, được lấy làm trọng tâm Đại Hội 13, là tình trạng diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa bên trong và bên trên đảng Cộng sản Việt Nam...”

Read more
biết tôi ai không? (Bùi Bảo Trúc)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 278

”...Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa...”

Read more