Vài đánh giá về luận án tiến Luật của hòa thượng Thích Chân Quang (Dương Quốc Chính)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 158

“…Đại khái ý thày là thế giới đang quá đề cao nhân quyền mà ít để ý tới trách nhiệm. Điều đó dẫn tới… nợ công tăng cao! Nguồn lực xã hội sẽ không đáp ứng được. Nên thày viết luận văn này với ý đề cao nghĩa vụ của con người như 1 đối trọng với nhân quyền..”

Read more