sao người Hong Kong không muốn, cũng không thể dừng lại? (Y Chan)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 248

”...Chỉ có ba loại người: những kẻ muốn áp bức người khác, những người để người khác áp bức, và những ai không chịu bị bức hại. Người Hong Kong có lựa chọn rõ ràng cho mình. Lựa chọn “ngu” nhất, với người Hong Kong, lại là lựa chọn duy nhất...”

Read more
Lạm bàn về việc Trung Quốc bạn hay thù (Nguyễn Anh Tuấn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 173

”...Chỉ có dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, tạo mọi điều kiện cho khu vực Xã Hội Dân Sự tham gia thúc đẩy dân chủ, công bằng và văn minh, thì mới hạn chế được tiêu cực, thì mới ngăn chặn được tham nhũng, thì mới phát huy được mọi tiềm năng của Đất nước, sức sáng tạo và nguồn lực của mỗi người dân Việt Nam...”

Read more