Để những báu vật quay về (Trần Đức Anh Sơn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 149

“…Tại sao chúng ta không tìm cách hồi hương bản gốc của pho tượng trên về nước, khi đã biết rõ gốc tích pho tượng, vốn là một di sản văn hóa của Việt Nam? Và liệu chúng ta có cơ hội hồi hương các cổ vật của Việt Nam đang ở lưu lạc ở nước ngoài hay không?...”

Read more
Gia Cát Khổng Minh Trung Nam Hải (Pete Pho)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 260

“…Nó có thể có hiệu quả tạm thời trong các giải pháp hiện tại, nhưng uống rượu độc giải khát, chỉ mong giải cơn khát trước mắt mà không để ý tới hậu hoạn về sau, thì cuối cùng sẽ đẩy nhanh sự tàn lụi của chính nó…”

Read more