Đảng Cộng sản thể tồn tại bao lâu nữa Trung Quốc? (Jamil Anderlini)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 319

“…Nhiều người trong và ngoài đảng lo rằng việc cố gắng đàn áp sự bất mãn đang ngày càng gia tăng của công chúng bằng cách sử dụng các công cụ đàn áp như cũ, chính quyền mới có thể một ngày nào đó thức dậy và đối mặt với những đám đông biểu tình trên đường phố…”

Read more
Bên tách trà thế giới thoát trung, bài cộng - Đảng Dân Chủ Mỹ thiên tả (Bùi Phạm Thành)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 215

“…chúng tôi xin rót tách trà mới để mời quý vị "nhâm nhi" trong khi đọc một bài thơ về lời của người cha dạy con về đảng Dân Chủ đã được phổ biến từ năm 1949, không rõ tên tác giả, được chúng tôi, Bùi Phạm Thành, chuyển dịch qua tiếng Việt với thể thơ Lục-Bát, một thể thơ thuần tuý  Việt Nam…”

Read more