Bài học rút ra từ hai cuộc xuống đường đấu tranh Venezuela & Hong Kong (Phạm Thanh Giao)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 394

”...ngay sau cái khúc rẽ quan trọng ấy đến nay, thế giới không còn thấy bất kỳ cuộc xuống đường lớn nhỏ nào nữa ở Venezuela. Cuộc đấu tranh đó đã mất đi chính nghĩa và phải nói là đã hoàn toàn thất bại cho phe đối lập, một khi chuyện đất nước mình lại để cho “các thế lực ngoại bang xen vào quyết định"...”

Read more
Joshua Wong: Chúng tôi khát khao một ngày Hồng Kông thoát khỏi độc tài (The Economist)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 176

”...Thành phố của chúng tôi đang oằn mình trong một vị thế không mấy dễ chịu: ở mặt trật giữa tự do và độc tài. Nhưng chúng tôi đã bị dồn đến chân tường và nếu bây giờ chúng tôi run sợ, sẽ không còn cơ hội thứ hai để lên tiếng. Đằng sau những hàng rào chắn, chúng tôi khát khao một Hồng Kông thoát khỏi ách độc tài và chính phủ bù nhìn...”

Read more