Lạy Chúa, con thương nàng đã lâu rồi không dám môi” (JB Nguyễn Hữu Vinh)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 985

“…Người Công giáo nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên mình hàng ngày, trong các lời kinh nguyện, trong các Thánh lễ, trong tháng Các linh hồn... Thậm chí nhiều hơn cả những người ghi là "Đạo thờ ông bà" nữa. Vì họ chỉ nhớ đến tổ tiên ông bà cùng lắm là ngày rằm, mồng một mà thôi…”

Read more