Tên này chẳng phải thiện nhân? (Nguyễn Ngọc Sẵng)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 1155

“…Chúng ta đã làm rất quyết liệt. Còn vụ 800 tỷ đồng tại Oceanbank thì để sau Tết, không để không khí nặng nề dịp vui Xuân”. Đã quá rõ ràng, sau Tết tay ông Dũng sẽ bị tra vào còng số 8 không còn là nếu, mà là lúc nào…”

Read more
Đâu giá trị con người? (Mạc Văn Trang)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 1145

“…Hãy làm ra những sản phẩm có ích cho xã hội, tức là tự làm nên giá trị con người mình! Bài viết mới sơ lược, phác thảo một ý tưởng, mong được tranh luận, chia sẻ để làm sáng tỏ một vấn đề rất cơ bản và thời sự ở nước ta hiện nay…”

Read more