Hội nghị các tổ chức XHDS ASEAN 2017: Thất bại nặng nề cho đoàn GONGO Việt Nam (Quang Nguyên)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1039

“…Phần tu chính của đoàn VNHN được đưa ra trình đại hội gây tranh cãi đến 45 phút giữa đoàn VN trong nước và toàn các đại biểu dự hội nghị. Đoàn VN trong nước xin bỏ phần tu chính này. Nếu không thể bỏ tất cả, xin bỏ hai chữ In Vietnam…”

Read more
Loa & Net (Tưởng Năng Tiến)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1025

“…Buộc phải lùi thôi nhưng lùi hoài chắc chết, chết chắc. Phải làm một cái gì đó để cứu vãn tình thế, chứ không thể để tên tuổi của những vị lãnh đạo cấp cao bị bôi bác mãi. Thế là Bộ Công An bèn trình Quốc Hội cái gọi là “Dự Án Luật An Ninh Mạng.”…

Read more