Kinh tế chính trị gì? (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 976

“…Kinh tế chính trị vốn là chuyên ngành hay, nhưng Kinh tế Chính trị Marx Lenin nó chẳng mang lại một giá trị trị thực tế nào. Cho nên chính trị độc tài CS chỉ là kẻ mù trước những vấn đề kinh tế đất nước. Kinh tế chính trị Marx Lenin, một giáo trình nên vứt…”

Read more
Nhạc Nguyễn Văn Đông (Mạnh Kim)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1609

“…Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm. Thật lấy làm tiếc!...”

Read more