Con Đường Lụa Mới của Trung Quốc : Ngổn ngang bế tắc (Trọng Thành)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 1109

“…sau 10 năm nhen nhóm, dự án thành lập một liên minh Bộ Tứ gồm ba quốc gia dân chủ ở châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kỳ, tại vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương đã bước đầu hình thành, nhờ nhiều nỗ lực ngoại giao dồn dập trong những tháng gần đây…”

Read more