Niềm tin thái độ của dân đối với chính quyền (Đặng Phước)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 986

“…Niềm tin của dân là điều cốt lõi để một thể chế chính trị tồn tại song hành cùng người dân trên một lãnh thổ. Khi niềm tin của dân bị tổn thương, bị chính thể chế chính trị đó đánh mất, chắc chắn một điều rằng thể chế chính trị đó không có lý do gì để tồn tại cả…”

Read more