Câu chuyện lịch sử: lẽ bạn chưa biết? (Đoàn Văn Tiết)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 261

“…Điều đó có nghĩa là bức tranh lịch sử từ đầu thế kỷ 20 cũng cần được vẽ lại toàn bộ. Trong bức tranh này, vị trí của các lực lựợng chính trị, các phong trào xã hội, các vấn đề thuộc phạm vi tinh thần như lịch sử tư tưởng, văn hoá, văn học nghệ thuật… cũng sẽ được tái định vị một cách căn bản…”

Read more
Cuộc gọi đầu năm 2022! (Maria Nguyễn Thị Tình)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 141

“..Anh gửi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới và chúc tết tới quý Cha, quý thầy, quý Sr, gia đình, nội ngoại, thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu, các cộng đoàn, các tổ chức, đài báo, nhóm luật sư MD, Liên Hợp Quốc về bắt giữ tùy tiện…”

Read more