Nhớ nhà (Bác Nguyễn Đông)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 355

Tôi muốn viết thật rõ, hét thật to, ý nghĩ thật trong sáng: Tôn chỉ của dân VNCH, của QLVNCH, của chính phủ VNCH là TÔN TRỌNG CON NGƯỜI, cách hành sự chứa đầy tình người...”

Read more
Khi lãnh đạo tháo chạy (Phạm Minh Vũ)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 454

“…Ông ta bản thân thì tháo chạy trước dịch bệnh, mặc kệ nhân dân sống chết trong dịch bệnh mà vẫn ngồi được trên ghế nguyên thủ quốc gia, thì tôi tự hỏi tính người trong ông ta để ở đâu?...”

Read more