Tăng trưởng cao nhưng tụt hậu, tại sao? (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 237

‘…Có thể nói, sau 33 năm “đổi mới” thì nay nền kinh tế đất nước chưa thể trụ được trên đôi chân của mình mà ngược lại, nó đang cậy nhờ khá nhiều vào ngành công nghiệp “xuất khẩu lao động” và kết quả sản xuất kinh doanh của FDI…’

Read more