Mỹ đưa 2 hải đội vào Biển Đông, bác ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc (Người Việt)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 162

“…Báo cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố: “Không có bất kỳ điều khoản nào của UNCLOS 1982 có thuật ngữ ‘quyền lịch sử,’ cũng như không có một khái niệm cụ thể hay ý nghĩa về thuật ngữ này, trong luật pháp quốc tế.”...”

Read more
Quan trí nhà Sản (Phạm Nguyên Trường)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 169

“…Với những vụ án xử các quan chức Hà Nội, Sài Gòn, xử Giám đốc Pharma và Kit Test Việt Á sắp tới, có thể nói rằng không phải tụt hậu bao nhiêu năm hay bao nhiêu tiền đã biến thành cát bụi mà SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC mới là di họa khủng khiếp nhất mà Sản để lại cho những thế hệ mai sau..”

Read more