Biden Trump bắt đầu tranh cử (Ngô Nhân Dụng)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 179

“…Trong lịch sử nước Mỹ, chỉ có một vị tổng thống thất cử sau nhiệm kỳ đầu tiên nhưng bốn năm sau lại tranh cử và đắc thắng, đó là Tổng thống Grover Cleveland, 1885 – 1889 và 1893 – 1897. Ông Donald Trump có hy vọng sẽ là người thứ nhì…”

Read more
Một tầng lớp sinh non (Lương Vĩnh Kim)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 119

“…Việt Nam không có sản phẩm công nghiệp xứng tầm. Quanh đi quẩn lại chỉ xuất khẩu thô các sản phẩm nông ngư nghiệp. Không cạnh tranh được với nước ngoài bằng trí tuệ, người dân Việt Nam cạnh tranh bằng cơ bắp, với đặc trưng là xuất khẩu lao động tại chỗ…”

Read more