'Thưa ông tôi bụi này'’ (Thảo Ngọc)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 460

‘…câu nói của Thái Văn Đường với dấu gạch chéo trên bài viết đó rằng: “Nay chị Ngân con gái cụ Nguyễn Văn Linh vắng nhà, pà con tán chiện tình trường, chính trường của chị ấy đi cho em nghe với"…

Read more