Tận cùng của sự khốn nạn (Đỗ Duy Ngọc)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 251

‘…Và thế là mạnh ai nấy ăn, cấp cao ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ, ngành nghề nào cũng kiếm cách để kiếm chác và cuối cùng, nạn nhân là đám dân nghèo, bị bóc lột đến tận xương tuỷ và bị lừa dối đến đồng bạc cuối cùng. Đất nước nát tan không ngóc đầu lên nổi…’

Read more
Câu chuyện dài nhưng thấm (Nguyễn Văn Toàn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 291

‘…Các em ngồi đây, nhận được sự giáo dục này cũng chính là một đặc quyền. Chỉ hy vọng, các em hãy sử dụng đặc quyền ấy để phấn đấu đạt được những gì mình thực sự mong muốn, cũng như có cái nhìn bao dung hơn, với những người không được may mắn bằng…’

Read more
Bác Tổng (Tưởng Năng Tiến)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 198

‘…tác phẩm bất hủ (Chủ Nghĩa Marxist Leninist Vô Địch Muôn Năm) của mình sẽ tạo ra một cái cơ chế “ghế ít đít nhiều” nên cái đít nó nhớ cái ghế, thế  thôi, chứ có thằng (hay con) mả mẹ nào có nhiệt tình hay nhiệt huyết gì ráo trọi…’

Read more
Tăng trưởng cao nhưng tụt hậu, tại sao? (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 236

‘…Có thể nói, sau 33 năm “đổi mới” thì nay nền kinh tế đất nước chưa thể trụ được trên đôi chân của mình mà ngược lại, nó đang cậy nhờ khá nhiều vào ngành công nghiệp “xuất khẩu lao động” và kết quả sản xuất kinh doanh của FDI…’

Read more