Loạn (Người Buôn Gió)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 223

“…ông Phúc phải thoả thuận đổi vụ Việt Á chìm xuống với điều kiện ông không được nắm chức TBT như dự định, hoặc ông làm TBT thì phải chấp nhận phương án CTN để cho người khác làm...”

Read more
Trí thức ai? (Nguyễn Văn Tuấn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 158

“…Không ít người có bằng cấp cao chọn im lặng trước bất công xã hội, nhưng tự an ủi bằng ngữ vựng nằm lòng là "tập trung làm tốt chuyên môn". Lại có những "diễn đàn" mang danh giới trí thức, tinh hoa của xã hội nhưng thực chất là nơi nhiều người đấu tố nhau,…”

Read more
Nhà văn Nguyễn Viện nói về ý tưởng “Giải Nobel văn chương cho người Việt” (Tuấn Khanh)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 113

“…Tôi lập lại câu nói này nhiều lần trong bài trả lời phỏng vấn này cũng chỉ để muốn nhấn mạnh đến một việc thiết thực nhất là hãy nỗ lực giúp các nhà văn Việt Nam phổ biến tác phẩm ra thế giới bằng cách vận động hay tổ chức dịch thuật các tác phẩm ra tiếng nước ngoài...”

Read more
Gian thương lộng hành (Đỗ Ngà)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 224

“…Sẽ khó có chuyện xử lý hình sự ông chủ FLC vì đây là tập đoàn làm ăn có thế lực chính trị đỡ đầu. Cùng lắm ông Quyết nuốt không trôi thì nhả là huề cả làng, kiểu như bọn quan tham nhận hối lộ bị phát hiện thì đem trả lại quà đấy thôi…”

Read more