Một hội chỉ biết tiền một hội bần cùng (Ngọc Nhi Nguyễn)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 216

...Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần có hy vọng cho 1 xã hội tốt đẹp hơn. Chính các sinh viên đã đem tới cho chúng ta hy vọng đó. Một xã hội ngoài tiền ra còn phải có lương tâm. Các sinh viên đang làm đúng lương tâm, chúng ta cần ủng hộ họ"...

Read more
Chánh trị sự Hứa Phi: “Liên Hiệp Quốc cần phải những hành động cụ thể hơn cho tự do tín ngưỡng (Tuấn Khanh)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 107

”...với Đạo Cao Đài chúng tôi, trải qua hàng chục năm, con số đấu tranh cho niềm tin của mình được nhìn thấy không phải là cá nhân, mà là từng tín hữu, từng đồng đạo vẫn luôn tranh đấu bằng những hành động từ nhỏ nhất – tưởng là không đáng gì – nhưng là cách để cố gắng gìn giữ đạo lý của mình...”

Read more