Năm mươi (50) năm thảm sát Mậu Thân 1968

Lượt xem: 10488

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Hoàng Phủ Ngọc Tường mâu thuẫn như vẹm về thảm sát Mậu Thân 1968:

1. Năm 1982 thì tự nhận có mặt tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968 (đài Open Vault);

2. Năm 1997 lại chối bay chối biến (đài RFI).

Vũ Thế Phan