Lượt xem: 6551

“…Thất phu hữu trách xin cân nhắc
Nghĩ cách cùng đuổi giặc cuồng ngông
Mong hãy chung tay lo giữ đất
Tránh ngày tiếc hận mất giống tông…”

Read more
Lượt xem: 7292

“…ông Trọng sẽ đi vào lịch sử như một nhà lãnh đạo đủ tầm để có thể “thay trời” đổi vận cho đất nước, hay chỉ là một Tổng Bí thư với một nhiệm kỳ nhiều tai tiếng nhất…”

Read more
Lượt xem: 9524

“…Nay mai ông Trọng nghỉ, một ông khác giống ông Nông Đức Mạnh lên làm TBT, thì lại xuất hiện một ông TT Dũng khác. Vẫn cứ lùng nhùng!...”

Read more
Lượt xem: 8797

“…Chắc chắn vụ án “Vũ nhôm” sẽ phát sinh nhiều diễn biến và tình tiết mới, giật gân hơn. Không loại trừ vụ án này sẽ “đẻ” thêm các vụ án mới cùng các bị can mới!...”

Read more