Những chứng cứ tưởng tượng (Lê Luân)
Lượt xem: 386

“…Nên các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của Toà án, của luật pháp đã bị phá vỡ một cách công nhiên, số phận pháp lý một con người bị xem nhẹ đến mức lạ lùng và hết sức đáng kinh ngạc…”

Read more