Đất nước nhìn từ Kuala Lumpur (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 431

“…sở dĩ đất nước này giàu có, phú túc, và an bình không chỉ vì có nhiều tài nguyên thiên nhiên mà còn vì ngân quĩ quốc gia của họ không bị ăn cắp và cũng không phải chi dùng cho việc đàn áp nhân quyền hay bách hại tôn giáo – như ở quê mình…”

Read more