Hội nghị chỉ tay năm ngón - Phạm Trần
Lượt xem: 421

“…Không ai biết ông Trọng đã ngụ ý gì khi bảo đảng viên “không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia”  và hù họa ai chống ông và chống đảng là “thế lực thù địch, các phần tử xấu”…”

Read more