Xã Luận

Nước Mỹ phẫn nộ với chính trị (Tổ Quốc) (TQ 238)

“…Donald Trump sẽ gây khó khăn hơn cho Trung Quốc và dù có tiếp tục dự án TPP hay không ông cũng sẽ không theo đuổi chính sách hòa dịu bằng mọi giá với chế độ cộng sản Việt Nam…”

Nước Mỹ phơi bày sự sa sút tinh thần (Tổ Quốc) (TQ 237)

“…Chính trị dần dần trở thành trình diễn, các tổng thống được chọn lựa không khác bao nhiêu các diễn viên sân khấu…”

Đảng Cộng Sản chuẩn bị đàn áp? (Tổ Quốc) (TQ 236)

“…Người Việt Nam ngày nay cũng đã thay đổi. Họ biết những gì đang xảy ra trên thế giới và trên đất nước. Họ cũng đã biết rõ Đảng Cộng Sản và họ không còn gì để mất…”

Khinh bỉ ai và làm được gì? (Tổ Quốc) (TQ 235)

“…Tham nhũng là gì? Đó là một vi phạm đạo đức bằng cách sử dụng công quyền cho lợi ích cá nhân. Có hai yếu tố để có thể tham nhũng: phải có quyền và phải thiếu đạo đức…”

Tương lai nào cho hợp tác Pháp-Việt? (Tổ Quốc) (TQ 234)

“…Tổng thống Hollande đã đến Việt Nam với những mục tiêu thuần tuý kinh tế, nghĩa là sẵn sàng hợp tác với một chế độ độc tài tham nhũng và bạo ngược. Nhưng bỏ qua những giá trị đạo đức phổ cập không bao giờ là một chọn lựa khôn ngoan…”

Đối thoại để làm gì? (Tổ Quốc) (TQ 233)

“…Mọi người Việt Nam trách nhiệm đều muốn đưa đất nước ra khỏi bế tắc bằng đối thoại, nhưng mọi đối thoại đều vô nghĩa nếu mục đích không được khẳng định ngay từ đầu là để chấm dứt tình trạng chiếm đóng này và mở ra kỷ nguyên dân chủ…”

Một đoạn tuyệt dứt khoát và vĩnh viễn (Tổ Quốc) (TQ 232)

“…họ vẫn chưa chịu hiểu là tình huống mới này không cho phép duy trì chủ nghĩa Mác-Lênin và chế độ toàn trị. Họ không muốn thích nghi nên sẽ không thể thích nghi. Kết luận hiển nhiên là sẽ không có một tương lai nào cho Đảng Cộng Sản cả…”

Biển Đông sẽ bớt căng thẳng (Tổ Quốc) (TQ 231)

“…quan trọng hơn nhiều là chính quyền Bắc Kinh đã bị lên án. Cả thế giới đã biết họ sai trái và nhân dân Trung Quốc giờ đây cũng đã biết là chính quyền của họ sai trái. Và lẽ phải có sức mạnh vô địch của nó…”

"Brexit" nhắc nhở điều gì? (Tổ Quốc) (TQ 230)

“…Biến cố Brexit cũng nhắc nhở một lần nữa là một dự án chính trị bao giờ cũng là điều kiện bắt buộc để xây dựng một quốc gia, chưa nói một kết hợp nhiều quốc gia như Liên Hiệp Châu Âu…”

Một nhu cầu sống còn khẩn cấp của đất nước (Tổ Quốc) (TQ 229)

“…Đã đến lúc chúng ta cần và có thể có một tổ chức xã hội dân sự hoàn toàn chỉ nhắm bảo vệ môi trường với ba mục tiêu cụ thể ban đầu là đòi bãi bỏ nhà máy thép Formosa Vũng Áng, dự án Bôxit Tây Nguyên và dự án xây các lò điện nguyên tử…”

Một thảm kịch vô lý (Tổ Quốc) (TQ 227)

“…để chứng minh sự vô lý không thể tưởng tượng này, nhà máy thép Formosa chưa thực sự hoạt động thì tai họa kinh khủng đã xảy ra. Các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà Nước cộng sản đều im lặng như không có gì nghiêm trọng…”

Tìm bài và tác giả

Ủng hộ

Chúng tôi vui mừng đón nhận mọi đóng góp của các thân hữu ủng hộ chúng tôi.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf