Nghiã Hội Việt Nam Tự Do

Bạn đánh giá:  / 22
DỡHay 
Chọn cỡ chữ

Nghĩa Hội Việt Nam Tự Do

 

Để bày tỏ tinh thần liên đới với các chiến sĩ dân chủ lâm nạn trong nước, quý bạn có thể

chuyển tiền trực tiếp vào ngân khoảng của Nghĩa Hội Việt Nam Tự Do ở Pháp. Dưới đây là địa chỉ của ngân khoảng:

Association Vietnam Libertés

11 Mail Le Corbusier

77185 Lognes

Bank: CIC SNVB - Agence de Noisiel

59 Cours des Roches

77186 Noisiel, France

 BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

IBAN (International Bank Account Number): FR76 3008 7338 1800 0312 9210 185

 

Sự ủng hộ của quý bạn chắc chắn sẽ đến tận tay gia đình của các chiến sĩ đang âm thầm chiến đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ tại Việt Nam.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tinh thần liền đới của quý bạn.

Tìm bài và tác giả

Ủng hộ

Chúng tôi hoan hỉ đón nhận mọi đóng góp tài chánh của các thân hữu ủng hộ chúng tôi.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf