Ban Biên Tập

Chọn cỡ chữ

Ban Biên Tập của Thông luận xin kính chào quý bạn.

Anh em chúng tôi hân hạnh giới thiệu thành phần của Ban Biên Tập:

Chủ nhiệm : Hoàng An Việt

Chủ bút : Trọng Khiêm

Trách nhiệm kỹ thuật : Nguyễn Gia Thưởng

Biên tập viên : - Hoàng An Việt
                      - Nguyễn Hoàng Mơ
                      - Huỳnh Tâm
                      - Dương Thành Tân
                      - Nguyễn Hòa Bình       

Mọi thư từ liên lạc và bài vở xin quý bạn gởi đến Phạm Đỉnh nơi mục Liên Lạc

Chúng tôi sở dĩ yêu cầu quý anh chị bấm vào phần Liên Lạc và không ghi địa chỉ E-Mail là để tránh nhận Spam và mã độc. Xin quý anh chị thông cảm cho.