Thông báo chấm dứt cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng

Chọn cỡ chữ

logo_taphop_2016"...Tiếp theo “Tuyên bố bất tín nhiệm Thường trực THDCĐN nhiệm kỳ 2014 -2016”ngày 01/12/2016, chúng tôi chấm dứt mọi sự cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng (cựu Thường trực Ban lãnh đạo THDCĐN) kể từ ngày hôm nay..."

 

taphop_danchu_danguyen01

THÔNG BÁO

Chúng tôi, những sáng lập viên và thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN), trân trọng thông báo:

1- Tiếp theo “Tuyên bố bất tín nhiệm Thường trực THDCĐN nhiệm kỳ 2014 -2016” ngày 01/12/2016, chúng tôi chấm dứt mọi sự cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng (cựu Thường trực Ban lãnh đạo THDCĐN) kể từ ngày hôm nay (12/12/2016) vì không thể tiếp tục đồng hành cùng với một người luôn điều hành tổ chức theo phương cách độc đoán và nhất nguyên nhằm phục vụ mưu đồ cá nhân, hoàn toàn trái ngược với tinh thần Dân chủ và Đa nguyên của tổ chức;

2- Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của ông Nguyễn Gia Kiểng trong 5 nhiệm kỳ vừa qua trên cương vị người lãnh đạo THDCĐN;

3- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời nói hay hành động nào của ông Nguyễn Gia Kiểng nhân danh THDCĐN kể từ ngày ra thông báo này;

4- Chúng tôi tiếp tục mở rộng cửa đón nhận tất cả những ai muốn bước vào hay trở lại căn nhà Dân chủ Đa nguyên để chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ dân chủ hóa Việt Nam.

Xin trân trọng thông báo

Atlanta, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Thay mặt tất cả thành viên THDCĐN

Ban Điều hợp Lâm thời THDCĐN

 

Trưởng ban                                             Nguyễn Vũ

Phụ trách Đối Nội                               Lê Thị Kim Vân

Phụ trách Đối Nội                           Nguyễn Hoàng Mơ

Phụ trách Phân bộ và Kế hoạch                 Bùi Đắc Lộc

Phụ trách Phân bộ và Kế hoạch                Phan Bá Việt

Phụ trách Kỹ thuật Truyền thông    Nguyễn Gia Thưởng

Bạn đọc hiện có

Đang có 158 khách và thành viên đang online

Thống kê bạn đọc

Hôm nayHôm nay4461
Hôm quaHôm qua7387
US
UNITED STATES
US

Luật rừng trong rừng luật

Tìm bài và tác giả

Đón Nhận Ủng Hộ

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn dù khiềm tốn để tiếp tục phục vụ các bạn hữu hiệu hơn.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf