"Trí thức lớn", các vị còn ngủ say đến bao giờ? (Nguyễn Hòa Bình)

Chọn cỡ chữ

trithuc_tronchay“…Muốn thắng được những kẻ độc tài và các chế độ độc tài chỉ và chỉ khi những người đấu tranh dân chủ phát huy hết mọi giá trị dân chủ trong chính bản thân và trong chính tổ chức của mình đang tham gia…”

 

 

caito_cocau

Từ khi bước vào cuộc cách mạng dân chủ hoá cho Việt Nam, tôi đã nhìn thấy được để nhận định rằng "Giới trẻ, lực lượng sáng giá của cuộc cách mạng dân chủ cho Việt Nam". Không phải tôi là giới trẻ nên đánh giá cao giới trẻ, tôi đã trình bày rất rõ ràng qua nhiều bài viết. Tôi xin nhắc lại lý do cho nhận định trên:

Chủ nghĩa Mác-Lê và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tồn tại trên đất nước hơn 70 năm, họ đã thành công về thống nhất và trọn vẹn quyền lãnh đạo đất nước hơn 40 năm. Một khoảng thời gian quá dài, nó đủ dài để sản sinh ra bao thế hệ, bao khối óc đủ sáng suốt để tìm ra tư tưởng và con đường hành động mang đến dân chủ cho đất nước . Một điều nhức nhối nhất là thế hệ ông cha đã không thể thành công trong cuộc cách mạng dân chủ này.

Bao nhiêu người của thế hệ ông cha đã ngã xuống? Bao nhiêu lý tưởng và tâm tư bị quên lãng? Có bao nhiêu mơ ước và niềm tin gửi gấm cho thế hệ tiếp theo bị chôn vùi? Điều nhức nhối đó cũng chính là điều mà thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai bằng mọi giá phải nhìn thấy, phải cảm nhận để suy nghĩ và nhận định về vai trò của chính mình.

Trong cuộc cách mạng dân chủ này, thế hệ trẻ như chúng tôi đang cô đơn nhưng không cô độc, thiếu chỗ dựa nhưng không hề thiếu niềm tin và sự lạc quan. Chúng tôi cô đơn bởi vì địa lý cách trở, bởi sự nhồi sọ hàng nhiều năm trên ghế nhà trường, và thực trạng xã hội thối nát buộc chén cơm manh áo phải là đầu tàu cho suy nghĩ. Nhưng thế giới ắt phải theo quy luật nhu của sự phát triển và sự tiến hoá. Thời đại công nghệ thông tin và truyền thông đã biến "thông tin thành một thứ quyền lực mềm". Thế giới đã trở nên rộng lớn về kiến thức và thu hẹp khoảng cách về sự kết nối thông qua Facebook và nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ khác. Giới trẻ chúng tôi đang lạc lối, nhưng luôn lạc quan và lại hoang mang về sự kết nối đến những người cùng lý tưởng. Giới trẻ phải có niềm tin về sức trẻ, sức sáng tạo và số lượng, phải luôn có tinh thần lạc quan để cảm nhận về sự lương thiện luôn luôn chiến thắng cái ác... một viễn cảnh sụp đổ của chế độ Cộng Sản Việt Nam là một tiền lệ sụp đổ như bao chế độ độc tài trên thế giới.

Đáng lẽ những "trí thức lớn" phải đóng vai trò làm chỗ dựa cho trí thức trẻ, một chỗ dựa vững chắc về kiến thức và kinh nghiệm. Họ phải lộ diện, phải tỉnh giấc trong cơn ngủ say hàng chục năm qua. Họ phải lên tiếng phản đối cho cái sai trái, cái độc tài, sự quy củ của cái tư duy lạc hậu đã ghì và kìm hãm dòng chảy lịch sử suốt 4 thập niên qua mà chính họ đã chứng minh là thất bại. Nếu họ lên tiếng phản đối cái sai và ủng hộ lẽ phải, làm chỗ dựa vững chắc và đặt hết niềm tin vào thế hệ sau như chúng tôi thì có lẽ lịch sử đã phải phán xét chế độ Cộng Sản Việt Nam từ rất sớm. Giới trí thức lớn đã và đang rã hàng, đánh mất niềm tin vào giới trẻ, đánh mất niềm tin với thực trạng xã hội. Họ đang lạc lối để đề cao cái tôi của những kẻ sĩ, vô tình làm phát huy cái văn hoá Khổng Giáo độc hại cho giới trẻ noi theo. Họ đang chìm trong cơn say mê danh vọng hão huyền của sự chia chác đầy ảo vọng. Họ đang mơ mộng về một "hy vọng chính trị", về một sự tự thay đổi của chế độ Cộng Sản thay vì tự đặt mình vào đúng vị trí, đúng vai trò góp phần phát huy thế mạnh của lẽ phải trong cuộc cách mạng dân chủ hoá cho đất mẹ.

trithuc_tronchay
chìm trong cơn say mê danh vọng hão huyền
của sự chia chác đầy ảo vọng

Đất nước đã bi đát, dân tộc đang trên đà làm nô lệ cho thế giới. Chính trong lúc này những trí thức lớn đang ngủ say phải tỉnh giấc, phải có thái độ dứt khoát bênh vực lẽ phải. Phải ủng hộ và đặt niềm tin vào giới trẻ vì cuộc cách mạng này giới trẻ phải là một lực lượng sáng giá. Một lực lượng có tiềm năng vô cùng lớn để thách thức và đối đầu với chế độ. Tôi nghĩ nhận định này "chúng ta, những trí thức và giới đấu tranh" không còn lý do gì để tranh cãi. Và tất nhiên trước hết "trí thức lớn" và "trí thức trẻ" phải đồng thuận về một tư tưởng chính trị đẹp (Một dự án chính trị) và đồng nhất về một con đường tiến tới thắng lợi nhanh nhất, hợp lý nhất và thực tế nhất. Và phải cùng làm việc với nhau trong một tổ chức chính trị hay một liên minh chính trị lấy mục đích chung là "chấm dứt chế độ Cộng Sản Cộng Sản Việt Nam và thiết lập một nền dân chủ Đa Nguyên cho đất nước". Hiện nay, liên minh chính trị là không thể bởi vì giới đấu tranh chưa xem mục đích chung trên là nền tảng của sự liên minh và đoàn kết. Cái tôi trong chính cá nhân còn quá lớn, tính NHẤT NGUYÊN trong tổ chức vẫn còn tồn tại và chiếm hữu một khoảng thời gian quá dài. Chúng ta phải lên án cái tôi và tính NHẤT NGUYÊN thì mới xoá bỏ được bức tường ngăn cách sự kết hợp trong suốt 4 thập niên qua.

Tôi tham gia vào một tổ chức chính trị có bề dầy lịch sử hơn 34 năm. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã chưa đủ sức đối trọng với với chế độ thì khó thuyết phục quần chúng về sự thành công trong tương lai. Mặc dù lý thuyết tư tưởng chính trị của Tập Hợp rất đẹp và đúng đắn, nó được số đông giới đấu tranh thừa nhận, truyền tải và chia sẻ. Chúng tôi đang cố tìm ra câu trả lời về xây dựng thực lực, về sự thành công trong tương lai. Cũng như đất nước và Đảng Cộng Sản đang cố tìm ra nguyên nhân để luồn lách và bào chửa cho sự suy tàn của đất nước, và sự thất bại trong việc lãnh đạo. Một thành viên trẻ tuổi như tôi phải luôn vận động trí tuệ để nhìn thẳng vào thực tế, nhìn thẳng vào những ưu và nhược điểm của tổ chức. Và phải góp ý, lên tiếng đấu tranh dựa trên tinh thần ĐA NGUYÊN và HOÀ GIẢI (giá trị chung) về vận mệnh của tổ chức nói riêng, và đất nước nói chung.

Quý độc giả có thể thấy được tinh thần, vai trò và giá trị khi đấu tranh có tổ chức. Tôi nghĩ các thân hữu và các bạn trẻ hãy ngừng đánh giá tiêu cực về chúng tôi, mà thay vào đó là cùng chúng tôi tìm ra mọi nguyên nhân gốc rễ, mọi vấn đề trong tin thần ĐA NGUYÊN. Mục đích duy nhất là xúc tiến nhanh quá trình dân chủ hoá cho Việt Nam, bởi đối lập Việt Nam không còn nhiều thời gian để chuẩn bị trước mọi sự sụp đổ của đất nước và chế độ trong tương lai.

Ông Nguyễn Gia Kiểng cũng đã nhận định lý do về sự chậm trễ của cuộc cách mạng, cũng như sự thất bại của chế độ Cộng Sản Việt Nam "Ngoài 2 lý do văn hoá và chủ nghĩa Mác-Lê độc hại, chúng ta còn có lý do thứ 3, tôi nghĩ lý do này nó KHỔNG LỒ lắm, là Đảng Cộng Sản Việt Nam từ chối cải tổ". Rõ ràng họ đã đồng thuận một tư tưởng độc hại là chủ nghĩa Mác-Lê và đồng nhất về một con đường là độc tôn lãnh đạo đất nước, và không bao giờ chấp nhận cải tổ. Họ đã không đặt đúng những giá trị tiến bộ là dân chủ Đa Nguyên-Tự Do-Nhân Quyền vào đúng vị trí mà đáng lẽ những đồi hỏi đó từ phía nhân dân Việt Nam phải sớm được thực hiện. Mọi tổ chức đối lập nên xét lại vấn đề "cải tổ" để sớm nhìn ra sự trì trệ, yếu kém và phản lại các giá trị dân chủ. Muốn thắng được những kẻ độc tài và các chế độ độc tài chỉ và chỉ khi những người đấu tranh dân chủ phát huy hết mọi giá trị dân chủ trong chính bản thân và trong chính tổ chức của mình đang tham gia.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cố tình, cùng với sự vô tình của những trí thức lớn đang ngủ say để ghì dòng chảy lịch sử. Nếu trí trức lớn không tỉnh giấc và Đảng Cộng Sản không sớm thay đổi vì lợi ích quốc gia thì lịch sử và giới trẻ sẽ là những con người phán xét mọi tội lỗi và lỗi lầm của chính họ gây ra.

Nguyễn Hoà Bình

Thêm bình luận

Để gởi lời bình đi các bạn ghép hình vào đúng khuôn ở dưới, rồi bấm "GỞI" thì lời bình sẽ đến tay admin. Mời các bạn thoải mái viết còm.Các bạn kết hợp hình cho ăn khớp vơi hình hiển thị

Bạn đọc hiện có

Đang có 146 khách và thành viên đang online

Thống kê bạn đọc

Hôm nayHôm nay4450
Hôm quaHôm qua7387
US
UNITED STATES
US

Luật rừng trong rừng luật

Tìm bài và tác giả

Đón Nhận Ủng Hộ

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn dù khiềm tốn để tiếp tục phục vụ các bạn hữu hiệu hơn.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf