Đâu phải con chẳng muốn về (Hàn Lệ Nhân)

Chọn cỡ chữ

Từ khi góc bể chân trời,
Thấy trăng mà thẹn những lời núi sông.
Kiếp này nợ trả chưa xong,
Biết đâu hợp phố mà mong châu về.

 

 

 

(Trăng Thề)

Nhạc và lời : Hàn Lệ Nhân * Trình bày: Vân Khánh

«Từ khi góc bể chân trời,

Thấy trăng mà thẹn những lời núi sông.

Kiếp này nợ trả chưa xong,

Biết đâu hợp phố mà mong châu về.»

 

***

Ngâm Tao đàn:

Trăng thề con đó trơ trơ,

Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi.

Chung quanh những nước non người,

Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi.

Lấy trong ý tứ mà suy,

Vui này đã gác sầu kia được nào. (*)

*

Đêm qua thăm thắm trăng ngà,

Mảnh trăng thuở trước Mẹ già tiễn đưa.

Mười năm mà ngỡ như mơ,

Bể dâu dâu bể con chưa trở về.

*

Đêm nay ai khoét trăng tà,

Để cho lữ thứ ruột rà muối xoa.

Mười năm một nỗi chia xa,

Lá xanh phiêu dạt cây tra não nề.

*

Đâu phải con chẳng muốn về,

Đâu phải con đã quên thề.

Mẹ ơi! Cách trở không vì đường xa.

Ơ… ớ… ơ….

*

Từ khi góc bể chân trời,

Thấy trăng mà thẹn những lời núi sông.

Kiếp này nợ trả chưa xong,

Biết đâu hợp phố mà mong châu về. (*)

______________________

(*) Tập Kiều (Nguyễn Du).

{mp3}dauphaiconchangmuonve{/mp3}

Bạn đọc hiện có

Đang có 215 khách và thành viên đang online

Thống kê bạn đọc

Hôm nayHôm nay2427
Hôm quaHôm qua6534
US
UNITED STATES
US

Luật rừng trong rừng luật

Tìm bài và tác giả

Đón Nhận Ủng Hộ

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn dù khiềm tốn để tiếp tục phục vụ các bạn hữu hiệu hơn.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf