Đây mới thật tinh thần thép thế hệ vàng (Bùi Tín)
Lượt xem: 265

“ …Điều mới mẻ rất đáng mừng là ngay sau phiên tòa, 2 luật sư Đặng Đình Mạnh và Trần Thu Nam đã công khai ca ngợi 3 thân chủ của mình « có tư thế rất hiên ngang kiên cường trước phiên tòa », tự bênh vực lẽ phải thời đại và chính nghĩa dân tộc, nói rõ lập trường dân chủ đa nguyên…”

Read more
Ngày Xuân, thử tìm hiểu cách đoán số mệnh của người Tàu người Việt (Lữ Giang)
Lượt xem: 356

“…Tại sao bói Dịch phải ghi toàn những lời khó hiểu như vậy? Chu Hy đã trả lời: “Vì các công dụng trong thiên hạ, nếu nói thẳng thì chỉ dùng được một việc mà thôi. Chỉ có cách nói bằng tượng thì lúc bói toán, bao nhiêu việc trong thiên hạ đều có thể ứng vào”…”

Read more