Ban Thư kiểm tra chính phủ (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 568

“…Trọng tất phải để cho trung ương thấy những người đang sắp hàng kế cận Trọng đều không có ai đủ phẩm chất. Muốn cho trung ương thấy điều đó rõ nhất, Trọng phải dùng Ban Bí Thư thành lập các đoàn kiểm tra để vạch rõ các đàn em đang nhăm nhe áp sát cướp ngôi mình…”

Read more
Trump rời Việt Nam: vẫn bặt tăm Hiệp định Thương Mại song phương Việt Mỹ! (Thiền Lâm)
Lượt xem: 272

“..nếu không chịu cải thiện nhân quyền, cải thiện trọn gói chứ không phải lẻ tẻ, cải thiện ngay và cải thiện một cách thực chất, giới chóp bu Việt Nam thậm chí còn có thể không giữ nổi lượng xuất siêu như năm 2016 và 2017 vào thị trường Hoa Kỳ…”

Read more
Trở về, đi tới (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 320

“…Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn…”

Read more