Thi “Vấn Đáp” xứ này dễ nhất thế giới (Nguyễn Duy Nghĩa)
Lượt xem: 273

“…Vấn – Đáp xong coi như kỳ họp hạ màn. Vỗ tay nhất trí. Vỗ tay thành công rực rỡ. Kỳ họp sau lại vấn, lại đáp.. Vấn – Đáp vậy là ngạo mạn, coi thường công luận, xem ông bà chủ chỉ là hạng dân ngu, nói gì biết nấy, bảo sao nghe vậy. Chỉ tiếc mỗi ngày họp hàng tỷ đồng tiền thuế bay vèo…”

Read more
Vọng Ngoại & Trọng Ngoại (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 255

“…Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng … qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu…”

Read more