“Căn Tính Dân Tộc” sự “Ăn Mày Vãng” của các Thế Hệ Cầm Quyền đã đang đưa Việt Nam vào Ngõ Cụt (Nguyễn Trọng Bình)
Lượt xem: 261

“…một dân tộc nếu chỉ biết ngồi nhìn và thán phục; chỉ biết tung hô và xem người khác như một “hình mẫu” hay “thần tượng” rồi rập khuôn, bắt chước và theo đuôi thì càng tệ hại hơn nữa…”

Read more