Jack Ma Nội truyển lửa hay phun khói thuốc phiện? (Thạch Đạt Lang)
Lượt xem: 129

“…Chẳng khó để nhận ra đây có thể là một lệnh ngầm của nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn tác động ảnh hưởng của Trung Cộng vào giới trẻ VN, quên đi thực trạng đất nước, chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh làm giầu bằng thủ đoạn, nhanh chóng, cấp kỳ…”

Read more