Gió & Bão (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 213

“…Tác giả Vũ Thạch nhận xét rằng đây là “cách xóa bỏ trật tự xã hội nhanh nhất chính là khi những kẻ có trách nhiệm thực thi pháp luật cho phép họ công khai đạp lên pháp luật.”…

Read more
Việc nhà cầm quyền CSVN bắt blogger Anh Hùng tự khơi chỗ thối nhất của quyền lực để ngửi?! (Vũ Mạnh Hùng)
Lượt xem: 364

“…Rồi sau đó đem ra xét xử bằng một phiên tòa công khai giả hiệu như xét xử những người bất đồng chính kiến, người yêu nước vô tội đã diễn ra hàng chục năm qua để mặc cả, đổi chác với thế giới văn minh khi có lợi?...”

Read more