Cây súng máy thu hình, sức mạnh của dân chủ (Dương Thành Tân)
Lượt xem: 615

                “…Nhiều người Việt đang đấu tranh chỉ muốn lật đổ cộng sản thôi chứ không muốn gì thêm. Đối với họ vậy là đủ rồi. Những diễn biến đang xảy ở Ai Cập, Tunisia và Ukraina đang chứng minh mục tiêu này chưa đủ. Xin những ai đã đấu tranh chính trị, xin trình bày luôn cách thức giải quyềt khi nêu ra khuyết điểm của đảng cs…”

Read more
Hội nghị nói dai, nói dài rồi để đó (Phạm Trần)
Lượt xem: 540

“…Đáng chú ý là chuyện “học Bác” vẫn dai dẳng chẳng ra trò trống gì đã được công khai chỉ sau 4 ngày kết thúc Hội nghị Trung ương 7, trong đó có 2 vấn đê nan giải về “suy thoái tư tưởng” và “đạo đức xuống cấp” của cán bộ đảng viên đã được đặt lên hàng đầu phải giải quyết…”

Read more