Việt Nam tôi còn hay đã mất? (Nguyễn Ngọc Sẵng)
Lượt xem: 400

“…Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ ngôn ngữ, cán bộ cai trị được đào tạo tại Tàu, thấm nhuần đường lối chính trị, giải pháp quân sự, nếu “những tên vô ơn bạc nghĩa, những tên phản bội” không thực hiện Hiệp Ước Thành Đô, thì họ sẽ đánh chiếm Việt Nam dễ dàng…”

Read more
Năm con chó, nói về chó (Hoa Mai Nguyen)
Lượt xem: 223

“…Bản chất và căn bệnh của chúng nó nhân dân ta đã quá thấu hiểu, một khối ung thư do một cơ chế tạo ra thì không thể sửa chữa được nữa. Thực tế và kinh nghiệm cho chúng ta biết, chúng càng sửa thì càng sai…”

Read more