Việt Nam muốn thắt chặt kiểm duyệt trên Facebook, Google (Vũ Quốc Ngữ)
Lượt xem: 324

“…Facebook vẫn là một công cụ quan trọng cho các nhà hoạt động tại Việt Nam - một đất nước mà sự chỉ trích của chính phủ hiếm khi được dung thứ và cuộc chiến giữa chính quyền và những người bất đồng chính kiến ​​làmột trò chơi mèo và chuột…”

Read more
Chính quyền Mafia (Đinh Minh Đạo)
Lượt xem: 600

“…Nếu Đảng CSVN muốn trừ tận gốc vấn nạn này, không có con đường nào khác là trừ bỏ nguồn gồc sản sinh ra nó, đó là từ bỏ chế độ độc tài đảng trị, xây dựng một chế độ tự do dân chủ, trong đó Đảng CSVN cùng tồn tại với các đảng khác..”

Read more
Bắc/Nam (Will Nguyễn - The VietNamese)
Lượt xem: 643

“…Một sự im lặng, về bản chất là sự cấm đoán đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, là không được nhắc đến miền Nam Cộng hòa trong nghĩa tích cực, là cấm mọi quan hệ đối với thể chế cũ này, một cách nào đó, lại đang tiếp tục duy trì sự tồn tại của miền Nam Việt Nam…”

Read more