Hội nghị chỉ tay năm ngón - Phạm Trần
Lượt xem: 111

“…Không ai biết ông Trọng đã ngụ ý gì khi bảo đảng viên “không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia”  và hù họa ai chống ông và chống đảng là “thế lực thù địch, các phần tử xấu”…”

Read more
Cái tôi của người Việt - Từ Thức
Lượt xem: 125

“…Chúng ta đều biết đất nước nằm bên bờ vực thẳm, không thể nhẫn tâm khoanh tay nhìn, trước khi quá muôn. Nhưng chúng ta không thể ngồi với nhau. Cái TÔI của chúng ta nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc…”

Read more