Vọng Ngoại & Trọng Ngoại (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 68

“…Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng … qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu…”

Read more
Đào tạo tiến quan trọng? (Lê Luân)
Lượt xem: 48

“…Đào tạo tiến sĩ và tăng lương giáo viên, chưa biết có thay đổi được điều gì tích cực hay không, nhưng trước mắt ngân khố quốc gia, vốn đang cạn kiệt, lại sẽ bị thâm thụt thêm nữa và rồi có nguy cơ tạo nên một dòng tham nhũng mới trong việc định cư biên chế…”

Read more
Không tương lai (Trần Quốc Việt)
Lượt xem: 35

“…Thử hỏi Việt Nam làm sao có tương lai khi tượng Vua Vi Trùng quốc tế Lê Nin vẫn đứng đấy và xác Vua Vi Trùng quốc nội Hồ Chí Minh vẫn nằm ở trong lăng. Kẻ đứng người nằm này đang ra sức bóp chết tương lai Việt Nam…”

Read more