Nền Dân Chủ Tự Do đang thoái trào? (Steven Pinker & Robert Muggah)
Lượt xem: 12

“…Mặc dù nhiều nền dân chủ đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin trong những năm gần đây, những chiến thắng phi thường của các nền dân chủ này - và tính ưu thế của nó đối với các giải pháp khác thay thế - vẫn tiếp tục là cơ sở cho tinh thần lạc quan…”

Read more
Nhìn lại vụ Giáo Trương Nguyện Thành: Thuyết âm mưu, duy “áo làng” “cơ chế Xin Cho” (Quách Hạo Nhiên)
Lượt xem: 217

“…một giáo sư với thành tích đầy mình trên trường quốc tế lại không “đủ chuẩn” để làm hiệu trưởng một trường đại học trong nước trong khi đó một kẻ bị tố cáo về tính trung thực cũng như phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học chân chính lại chễm chệ trên chiếc ghế Bộ trưởng điều hành quản lý cả nền giáo dục…”

Read more
Việt Nam, một đất nước đang chết lâm sàng, một đan tộc ung thư vào giai đoạn cuối (Dương Hoài Linh)
Lượt xem: 266

“…lời nói phản kháng chính nghĩa của anh đã phân hóa hàng ngũ kẻ địch, kéo chúng về phía anh và tước đi sức mạnh của chúng. Khi chính quyền không còn ai bảo vệ thì các cuộc xuống đường của chính nghĩa sẽ diễn ra trong ôn hòa, không đổ máu…”

Read more
Bàn về ý thức dân (Nguyễn Hưng Việt)
Lượt xem: 15

“…Rõ ràng, chính nhân dân đang làm để nuôi một nhà nước rắp tâm hại chính mình. Đừng nói chi lãnh hải lãnh thổ gì xa xôi, chỉ nói đến túi tiền và quyền lợi của mình mà dân Việt còn không ý thức được thì nói gì lớn lao?...”

Read more