hội

Hai vấn đề nóng bỏng trong hai vụ đại án (Bùi Tín)

“…Trong vụ án Đinh La Thăng, vấn đề lớn nhất là xác định số tiền tham nhũng, làm thất thoát công quỹ thực tế lên đến bao nhiêu, có thể thu hồi về bao nhiêu? Và số tiền tham nhũng đã chia cho những ai, bao nhiêu? Mất chục nghìn tỷ hay mất trăm nghìn tỷ đồng?...”

Read more
Hãy cảnh giác một âm mưu khác! (Trần Thế Thi)

“…Cải cách ngôn ngữ là vấn đề to lớn của một quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống từng người trong xã hội và tương lai của dân tộc không thể được quyết định bởi một âm mưu hay áp lực của một đảng cầm quyền…”

Read more
Hãy trả lời tôi (Ngô Trường An)

“…Đến hôm nay đã 72 năm nắm quyền lãnh đạo, đảng chẳng những không xóa bỏ được giai cấp mà càng đào sâu thêm vách ngăn giữa người nghèo với người giàu…”

Read more
Hiểu về Thúy Nga trong 5 phút (Đoan Trang Luật Khoa TC)

“…Thúy Nga vẫn là một nhà bảo vệ nhân quyền nhiệt thành, can đảm, bởi chị đã dùng chính cuộc đời mình, con người mình để thể hiện cái tinh thần: Hễ thấy bất công là phải chống đến cùng, hễ thấy chính quyền làm sai là dân phải đấu tranh, không sợ hãi…”

Read more
Hội NRA mất thế (Ngô Nhân Dụng)

“…chúng ta thấy có dấu hiệu địa vị của Hội NRA đang lung lay, khi các công ty cho thuê xe, hãng bảo hiểm, ngân hàng đã phải công khai tuyên bố chấm dứt quan hệ với Hội Súng, mặc dù hội này không làm điều gì khác hơn là vẫn theo đuổi mục tiêu cố hữu của họ…”

Read more