hội

Đất thành (Hoa Mai Nguyen)

"...Chúng ăn bám phá hoại nhân dân.
Đất Ba Đình một đám bất nhân.
Chúng vui đùa nỗi đau kẻ khác.
Chế độ này ác với nhân dân
..."

Read more
Đất màu nào cho hạt mầm tự do (Vi Yên)

“…chừng nào con người còn mang tiêu chuẩn kép về tự do, rằng tôi ghét chính quyền chuyên chế, song chính tôi lại muốn độc tài tư tưởng, thì chừng đó họ còn bế tắc trên con đường tìm đến tự do…”

Read more
Đất nước tanh bành, đâu nên nỗi? (Bùi Tín)

“…Đảng cộng sản đến cuối năm 2017 và vào đầu năm 2018 đã lộ nguyên hình là kẻ đã tàn phá có hệ thống, tận gốc, tanh bành cuộc sống tinh thần và vật chất của xã hội ta, từ hạ tầng cơ sở - hiến pháp, pháp quyền đến thượng tầng kiến trúc – đạo đức xã hội của đất nước ta...”

Read more
Đất, súng, máu (Trần Long Vi)

“…Ông Điểu Hải, bố của Điểu Vinh, 16 tuổi, quê ở Bình Phước, lên công ty Long Sơn làm chưa đầy một tháng thì bị bắn chết, nói: “Tử hình Hiến thì con của mình cũng không sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi, lương tâm của mình không cho phép mình làm điều đó…”

Read more
Đau lòng vịt (Cóc Tía)

“…Còn nhiều tin tức khác nữa nhưng nếu liệt kê ra hết chỉ biết thốt lên: “Ôi! Thật là đau cái lòng của hàng triệu con vịt trụi lông!... hic hic.”…”

Read more
Đầu năm, xót xa cho một bạn già (Nguyễn Xuân Nghĩa)

“…Bao giờ ông Trần Anh Kim mới được trích xuất đi chữa bệnh tại bệnh viện cấp tỉnh Thanh Hóa? Xin giám thị trại giam số 5 và Tổng cục thi hành án hình sự không vất bộ Luật thi hành án hình sự đã được Quốc hội thông qua 5 năm nay vào sọt rác…”

Read more
Đấu tướng?... (Mạc Văn Trang)

"...Bọ nghĩ mãi, không hiểu vì sao thời bình, quân ít mà Phùng tướng quân lại đề xuất phong tướng nhiều thế nhỉ. Nghĩ mãi, đoán già đoán non, là thế này chăng: Đây là mưu sâu, kế hiểm của Phùng ĐT..."

Read more
Đinh La Thăng “Con dao pha” của đảng (Đinh Minh Đạo)

“…Nếu Đảng chỉ chú ý đến thực hiện đúng các quy trình, những sản phẩm như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Đình Đức, Phùng Đình Thực … sẽ còn xuất hiện trong guồng máy cai trị của Đảng. Chúng tiếp tục làm nghèo đất nước và băng hoại xã hội…”

Read more