Khoa học

Hướng dẫn bảo mật kỹ thuật số thực hành phiên bản tiếng Việt (Safeguard Defenders)

“…Nếu bạn là nhà báo, nhà ngoại giao, nhà phân tích hoặc học thuật, chúng tôi khuyên bạn nên tài liệu Giới thiệu để hiểu rõ hơn về thực tế mà những người làm việc như nhà báo, luật sư, tổ chức phi chính phủ hoặc người hoạt động nhân quyền đang phải đối mặt trong những môi trường đó…”

Read more
Kỹ thuật thông tin thế hệ thứ 5 mới? (Hà Tường Cát)

“…Khó khăn lớn nữa là thiết lập một mạng lưới 5G rất tốn kém, phải trông nhờ đầu tư của các công ty, không thể hy vọng chính quyền nào tài trợ để trở thành một hệ thống tiện ích công cộng. Theo ước lượng phải tốn ít nhất $300 tỷ để toàn thể nước Mỹ được trang bị 5G…”

Read more
Stephen Hawking vừa qua đời (NTT)

“…Những công trình nghiên cứu đặc biệt của Stephen : về các Lỗ Đen, và đặc biệt môn Cơ Học Lượng Tử là môn có thể xem như là khó nhất của Vật Lý…”

Read more