Quốc tế

Ông Trọng nên sang Bình Nhưỡng học chú Kim (Bùi Tín)

“…Bộ chính trị và ông tổng Trọng rất nên cắp sách sang học hỏi kinh nghiệm của 2 miền Triều Tiên. Họ đã cùng nhau dựa trên tinh thần dân tộc độc lập, Bắc Nam hòa giải và gắn bó hướng tới tương lai một Triều Tiên thống nhất, giàu mạnh…”

Read more
Phương Tây đã đánh giá sai Trung Quốc ra sao (The Economist)

“…Sự cạnh tranh giữa các siêu cường đang thống trị và đang lên không nhất thiết dẫn tới chiến tranh. Nhưng sự khao khát quyền lực của Xi đã nâng cơ hội cho sự bất ổn. Một ngày nào đó ông ta có thể giành lấy vinh quang bằng cách lấy lại Đài Loan…”

Read more
Putin, superman (Từ Thức)

“…Putin ngồi lì trên ngai, Tập Cận Bình trở thành hoàng đế trọn đời, Cộng Sản VN tiêu diệt nhau và đán áp đối lập để tiếp tục cầm quyền... Thực tế nham nhở đã cải chính lý thuyết “la fin de l’histoire” (the end of history) nổi tiếng của Francis Fukuyama…”

Read more
Siêu thực dân đa cực (BS Nguyễn Đan Quế)

“…Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cộng hưởng và giao thoa xảy ra cùng một lúc báo hiệu sự ra đời của nền văn minh mới Nhân Bản. Dĩ nhiên, khó khăn là ghê gớm, nhưng hấp dẫn cũng lắm trên bước đường khai phá…”

Read more