Phiếm luận

Tiêu đề Ngày xuất bản
Cháu xin lỗi bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (Người Buôn Gió) Tháng 1 21, 2018
Chuyện kể về họ Nguyễn Phú và Trịnh Xuân (Người Buôn Gió) Tháng 1 06, 2018
Chuyện Sài Gòn – TPHCM (Mai Quốc Ấn) Tháng 1 04, 2018
Cô giáo, bạn học của Nguyễn Phú Trọng nói phét, hay bồi bút nói phét? (Người Buôn Gió) Tháng 12 22, 2017
Giết người không đổ máu, kịch mà không kịch (Vũ Kim Hạnh) Tháng 1 05, 2018
Hiến kế kịch bản phiên tòa Trịnh Xuân Thanh: Lối thoát (J.B Nguyễn Hữu Vinh) Tháng 1 07, 2018
Lửa và Cơn cuồng nộ trong Nhà Trắng! (Lữ Giang) Tháng 1 21, 2018
Năn nỉ (Nguyễn Thị Bích Ngà) Tháng 11 23, 2017
Người dân Đông Hội, Mai Lâm nghĩ gì về Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng (Người Buôn Gió) Tháng 12 23, 2017
Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ (1 và 2) (Người Buốn Gió) Tháng 1 09, 2018
Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ 3 (Người Buôn Gió) Tháng 1 15, 2018
Nhà báo Huy Đức và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Hung Dang) Tháng 1 09, 2018
Ông thầy đi học – “Sướng ích gì cho cam” (Lò Văn Củi) Tháng 12 17, 2017
Phiến và biếm: “Nâng đớ trong tối” (Lò Văn Củi) Tháng 12 19, 2017
Phúc át Trọng (Người Buôn Gió) Tháng 1 14, 2018
Quân đội nhân dân (Từ Thức) Tháng 12 29, 2017
Rắn tự ăn mình (Ngu Thanh) Tháng 12 17, 2017
Thằng dân Việt (Tiểu Tử) Tháng 12 21, 2017
Thủ đoạn lèo lái dư luận của bọn lãnh đạo thân Tàu (Người Buôn Gió) Tháng 1 16, 2018