Lời cam kết thân thiết sau cuộc chiến - Bùi Tín
Trọng Khiêm
Lượt xem: 653

“...Một điều quan trọng là ông đại sứ Hoa Kỳ mới được cử sắp sang nhận nhiệm vụ ở Hà Nội Daniel J. Kreitenbrink đã phát biểu tại quốc hội Hoa Kỳ rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của ông “sẽ là vấn đề tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam’..”

Read more
Lệnh cấm hay lời quảng cáo ngầm? - Bùi Tín
Trọng Khiêm
Lượt xem: 483

“…Ngài Cục trưởng ra lệnh đình chỉ phát hành cuốn «Mối chúa» đã vô tình tôn cao giá trị của tác phẩm hay là ông cố tình có thiện chí quảng cáo ngầm cho tác phẩm này…”

Read more