Cây súng máy thu hình, sức mạnh của dân chủ (Dương Thành Tân)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 104

                “…Nhiều người Việt đang đấu tranh chỉ muốn lật đổ cộng sản thôi chứ không muốn gì thêm. Đối với họ vậy là đủ rồi. Những diễn biến đang xảy ở Ai Cập, Tunisia và Ukraina đang chứng minh mục tiêu này chưa đủ. Xin những ai đã đấu tranh chính trị, xin trình bày luôn cách thức giải quyềt khi nêu ra khuyết điểm của đảng cs…”

Read more
TRÍ THỨC LOẠI NÀO MỚI DÁM ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ?
Dương Thành Tân
Lượt xem: 912

Trong những chế độ cộng sản, từ Lênin cho đến Mao Trạch Đông đều miệt thị tầng lớp trí thức và so sánh họ như thứ phóng uế của xã hội. Khi chiếm được chính quyền, hạng người đầu tiên bị trừ khử là tầng lớp trí thức.

Read more
Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 11 (Huỳnh Tâm)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 666

“…Một trong những đặc tính mô hình tự do và khả năng tái tạo của chuyên chính vô sản. Chủ trương mị dân, tham gia vào quy luật hủy diệt mô hình dân tộc, đây là một bước tiến của đảng Cộng sản đưa Việt Nam vào "Vạn lịch" ngõ cụt của sự đói nghèo để trị…”

Read more