CS đi ngược quyền lợi quốc gia, dân không thể nào hòa hợp với họ được (Đỗ Ngà)
Hoa Mai Nguyen
Lượt xem: 365

“…chỉ khi người CS rũ bỏ chủ nghĩa CS thì lúc đó chúng ta sẽ như những người anh em. Đấy là hòa hợp hòa giải dân tộc đúng nghĩa, còn ôm khư khư chủ nghĩa hại nước CS thì việc "hòa hợp hòa giải dân tộc" chỉ dừng ở việc hô khẩu hiệu…”

Read more
Khi Mỹ chọn sát thủ cho biến cố (Lữ Giang)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 206

“…Tất cả chúng ta đã họp lại với nhau và XỬ DỤNG MỘT BỌN ÁC ÔN CÔN ĐỒ ĐÁNG NGUYỀN RỦA để hạ sát ông ta. Bây giờ, chúng ta thật sự không có sự ổn định chính trị [ở Miền Nam Việt Nam] từ lúc đó…”

Read more
Sự phát triển đất nước qua thể chế dân chủ đa nguyên (Hoa Mai Nguyen)
Trọng Khiêm
Lượt xem: 176

“…Đất nước Việt Nam chỉ có một cách duy nhất là vứt bỏ thể chế độc tài, đi đến dân chủ thì lúc đó VN mới có thể bước ra thế giới bên ngoài để tạo niềm tin cùng hợp tác và phát triển với các nước dân chủ trên thế giới…”

Read more