Quân đội Việt Nam cần cải tổ, nhưng chưa cần tiền (Phần 2) (Dương Thành Tân)
Dương Thành Tân
Lượt xem: 48

“…Nếu trên dưới đều đồng lòng áp dụng chiến tranh du kích một cách có bài bản. Nghĩa lả chọn lựa chiến đấu ở những nơi mà quân số đông không thể triển khai, chúng ta vẫn có thể ngang nhiên chống cự và làm tiêu hao nhân lực lẫn tài lực của quân địch…”

Read more